סיירת שקד מורשת, השפעה ועיצוב תורת לחימה וערכים בכלל צה"ל


סיירת שקד הוקמה כתגובה לבעיה שיצר האויב, בעיה שהייתה חסרת מענה באותה תקופה ומפקדים שהבינו שצריך "משהו אחר" להתמודדות אתה.בשקד התפתחה תרבות ארגונית מבצעית שחרגה מן הפקודות והנהלים הצבאיים המקובלים, תרבות זו סייעה לפרוץ את הגבולות והביאו לידי ביטוי הן שיטות לחימה והן ערכי לחימה שחרגו מן התפיסות הקיימות באותם ימים.סוד כוחה של שקד היה בהימנעות משגרה יצירתיות תוספת וחיבור מהיר מחשבה ומעשה, התמקדות מקצועית בבעיה המבצעית ושינוי דרכי הפעולה המקובלות.סיירת שקד הייתה מודל קלסי ליחידה ייעודית, להישגיה היו השפעות רחבות על כלל המערכת. פעולותיה של הסיירת השפיעו על דפוס הפעולה הכללי ועל חיזוק הגישה ההתקפית.לצד פיתוח שיטות פעולה וטכניקות לחימה כגון גישוש, מסגרים וחיתוכים שנלמדו לאחר מכן ביחידות אחרות ומשמשות כתו"ל את צה"ל עד היום.סיירת שקד היוותה במידה מסוימת מעבדה לבחינת אמל"ח חדש ובחינת יעילותו.היחידה הייתה השראה להקמת סיירות דומות בפיקודים, מרכז - חרוב וצפון - אגוז.

מעבר להצלחות המבצעיות של הסיירת חשוב לראות את חשיבותה ביצירת אתוס של היחידה,
קשה לכמת זאת אך ההשפעה ברורה והיא נמדדת בכמות המתנדבים העצומה שבאה לשרת בסיירת.סיירת שקד הינה מודל של יחידה קטנה שעשה שינוי גדול בפריצת המסגרות התפיסתיות הקיימות, בפיתוח רעיונות חדשים, תפיסות, שיטות פעולה וערכים.למרות פירוק היחידה האתוס של סיירת שקד קיים ועובר מדור לדור והוא חלק בלתי נפרד
מתולדות צה"ל ותולדות מדינת ישראל


מורשת