תקופת הלחימה בטרור ברצועת עזה מ - אוג' 1970 עד אוק' 1973

על היחידה הוטלה משימה להתמקד ברצועה ולמגר בה את הטרור.
השינוי בדרך פעילות היחידה היה משמעותי ביותר, יחידה שפעלה לאורך כל שנותיה במרחבים ובשטחים הפתוחים מוצאת את עצמה פועלת באזורים בנויים בצפיפות בתוך אוכלוסייה עוינת. אמנם נצבר ניסיון בלחימה מול מחבלים, אך הלחימה בתוך המבוך של מחנות הפליטים עם בונקרים, מקומות מסתור, סליקים ודרכי מילוט מתוחכמים היו דבר חדש עבור היחידה.

היחידה פיתחה דרך פעולה של התנפלות על תא שטח וסגירת האזור כולו כך שלא ניתן למבוקשים לברוח ואז סריקה מסמטה לסמטה.

במקביל לפעילות הגלויה הוקמה בסוף 1970 יחידת מסתערבים שהורכבה מלוחמי היחידה בפיקודם של מאיר דגן ושמואל פז, נקראה יחידת הזיקיות שבהמשך הפכה לסיירת רימון, בפעילות היחידה נתפסו ונהרגו עשרות מחבלים זאת ללא נפגעים מלוחמי היחידה לאורך כל תקופת פעילותה.
בשנת 1972 שקטה הרצועה היחידה פעלה ברצועה בכוח של שלש פלוגות במשך כשנה וחצי, בתקופה זו נהרגו 122 מחבלים ומאות נלכדו.

פעילות סיירת שקד ברצועת עזה היינה אחת הדוגמאות הבודדות בהיסטוריה של המלחמות שצבא סדיר מתגבר ומנצח פעילות טרור ולוחמת גרילה.
מה שאפשר הצלחה זו הם לוחמים נחושים, חדורי תודעת ניצחון, מפקדים מלאי תושייה, מנהיגות, אומץ וגאוות יחידה וגיבוי ברור וחד משמעי של מטה הפיקוד.


הטרור כמובן לא פסק, היחידה פוצלה לאחר הלוחמה ברצועה למשימות שונות ברחבי הארץ.
הפעילות ברצועת עזה הוסיפה תהילה רבה ליחידה. דרך פעולתה הפכה לתורת לחימה במצבים דומים.
מפקדי היחידה בתקופה זו היו דני רהב (וולף) עד יוני 1972 ואמציה חן (פצי) עד אוג' 1973.


שמואל פז סגן של מאיר דגן מדבר על סיירת רימון