חדשות ועדכונים

זימון לאספה הכללית של העמותה

ביום א' ה- 18 אפר' 2021 בשעה 16:00, בבית ההסתדרות בפתח תקווה
(רח' ההסתדרות 19 פ"ת) - תתקיים אסיפה כללית של עמותת סיירת שקד, לסיכום שנת 2020.
 • קיום האסיפה מותנה במצב מגפת הקורונה באותו מועד והנחיות משרד הבריאות.
 • חניה - במגרש החניה של בית ההסתדרות מאחורי הבינין .
 • בכניסה לאולם הדיונים תוצב עמדת גבית דמי חבר ועדכון פרטים אישיים.

נושאים לעדכון לדיון וסיכום

 • בחירת יו"ר האסיפה

תקנון מעודכן לעמותה

 • הצגת תקנון העמותה המעודכן ואישורו.

עפ"י התקנון המעודכן אישור בעלי תפקידים בהנהלת העמותה

 • אישור מינוי יו"ר העמותה.
 • אישור מינוי חברי הוועד
 • אישור מינוי בעלי תפקידים בעמותה:- גזבר, ועדת ביקורת, יועמ"ש, רו"ח.
 • אישור מינוי מורשי חתימה .

המצב הכספי של העמותה
 • הצגת דווח כספי לשנת 2020. -  גרשון וילן  רפאלה כץ
 • הצגת תכנון תקציב לשנת 2021 ואישורו. -  רפאלה כץ
 • תיאור מערך הגביה המוגבר של דמי חבר -  רפאלה כץ
 • הצגת המאזן לשנת 2020 -  רו"ח יזהר קנה.

ביקורת פנים
 • דווח ועדת הביקורת לשנת 2020. -  נדב ממלוק , אורן יוחנן
 • תכנית ונושאי מיקוד לבדיקה בשנת 2021 -  נדב ממלוק , אורן יוחנן.

הצגת פעילויות העמותה בשנת 2020 והתכנון לשנת 2021
 • אתר האינטרנט הרשמי של העמותה - צביקה כהן , יוסי הלפמן פרויקט איתור ועדכון רשימת החברים בוגרי היחידה - רפאלה כץ.
 • שדרוג אתר ההנצחה במצודת יואב - צביקה כהן , שמואל צוקר.
 • טיפול בנפגעי טראומה בקרב ובנזקקים מקרב בוגרי היחידה - בנצי נצר.
 • הקשר עם המגזר הבדואי והמכינה הקדם צבאית - דורון לנדוי.
 • טיפול בנושא ההנצחה והקשר עם המשפחות השכולות - ניר כהן.
 • מורשת והעברת הלפיד לדור ההמשך -  דני פרל , נמרוד (נימי) ארקליס.
 • הקמה ופיתוח פארק סיירת שקד – אריה (שיפמן) רמות , צביקה כהן.

טקס האזכרה במצודת יואב
 • מועד ומתכונת ארגונית השנה  -  שמואל צוקר, דורון לנדוי, ניר כהן.
לאור ריבוי הנושאים יש להכין דיווחים ממוקדים ומתומצתים בע"פ ודווח
מפורט בכתב שיצורף כנספח לסיכום האסיפה.

התייחסות הנוכחים
סיכום יו"ר העמותה

להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ >>