תקופת ההקמה ושיגרת סיורים לאורך הגבול, מ - 1955 עד 1967

בשנות החמישים החלה פעילות של חדירת מסתננים במרחבי הנגב. גבולות הנגב היו פרוצים החיים בדרום הארץ הפכו למסוכנים ובלתי נסבלים. זה הרקע להחלטה להקים יחידה קטנה שיעודה סיורים שמירה וחסימת הגבול בפני מסתננים.
היחידה החלה לפעול  והוכיחה את יעילותה בחסימת קו הגבול לכידת המסתננים או הריגתם.

הסיורים הפכו לחלק  משגרת החיים בגזרת הדרום, בנגב. היחידה הפכה לסיירת של פיקוד הדרום היחידה פיתחה תורת לחימה חדשה לחסימת קו הגבול ולכידת המסתננים, שיטת הגישוש טישטוש, החיתוכים ותורת המרדפים, תורת לחימה המשמשת את צה"ל וכוחות הביטחון עד ימינו אלו. (תרמו רבות לפיתוח תורת לחימה זו הגששים והמפקדים הבדואים ששרתו ביחידה באותה עת עמוס ירקוני וסאלח אלהייב).

במהלך תקופה זו הוקמו שתי יחידות נוספות שעסקו בחסימת קו הגבול בעזרת אמצעים מיוחדים יחידה 525 ויחידת עטלף, יחידות אלו אחרי תקופת פעילות קצרה שולבו בסיירת שקד.

הקמת היחידה הצלחתה והתהילה בה זכתה, הביאה להתנדבות רבה מאוד של מתגייסים ליחידה, כן שימשה היחידה מודל להקמת יחידות דומות, סיירת חרוב וסיירת אגוז.
בתקופה זו פיקדו על היחידה צביקה עופר ראשון המפקדים שהקים את היחידה, דוד בן חור, שאול יעיש, דב קלעי (סטרליץ), ועמוס ירקוני אשר פיקד על היחידה כשבע שנים, הוא בין הבולטים בעיצוב דרך פעולתה של היחידה


סיירת שקד-טכניקת הטשטוש וסלילת "דרך שקד" יוזם:נדב נוימן


סיירת שקד-ההקמה. ראיון עם נדב נוימן


סיירת שקד-טכניקת הטשטוש וסלילת "דרך שקד" יוזם:נדב נוימן