תולדות סיירת שקד

תולדות סיירת שקד.

תאריכים, אירועים, מקרים, היתקלויות, קרבות, מבצעים לאורך שנות פעילותה של היחידה, פירוט האווירה, הווי החיים, שמות, תיאור וסיפורי האירועים, בחלקם לעיתים מנקודת מבטם של הלוחמים.

הפרקים המובאים לפניכם הינם תקציר מהספר "יחידה 424 – סיפורה של סיירת שקד שנכתב ע"י מייק אלדר ויצא לאור בשנת 1994 בהוצאת "עמותת סיירת שקד״. את הספר במלואו ניתן להשיג במשרדי העמותה.