חזון ומטרות העמותה

  • טיפוח ושמירה על מורשת סיירת שקד
  • זיכרון והנצחת 128 חללי סיירת שקד, מטובי בניה של הארץ הזו.
  • שמירה על קשר עם בוגרי היחידה לדורותיה, עם המשפחות השכולות.
  • פעילויות חינוכיות ציונית וערכיות לדור ההמשך.
  • קשר עם המגזר הבדואי ועידוד גיוס הצעירים לצה"ל.
  • סיוע לחברים בוגרי היחידה נפגעי טראומה והלם קרב
  • פעילות תרבותית/חינוכית להכרות עם הטבע, הגאוגרפיה, ההיסטוריה, של הארץ בשילוב עם סיפור דרכה  והמורשת של סיירת שקד.
  • פעילות עמותת סיירת שקד בניווט פעילויות אלו, תוך הקפדה על שמירת חזון ומטרות העמותה כפי שהוגדרו באופן ברור ואושרו בתקנון המעודכן.