דרכה של סיירת שקד

משמעויות, לקחים, מורשת, ערכים, "ירושת" סיירת שקד לביטחון ישראל.
מבט היסטורי כללי, המדגיש את ייחודה של היחידה והשפעתה.

הסקירה והפרקים שלפניכם מתבססים על:-אורי מילשטיין ודב דורון - "סיירת שקד המנעה וביטחון שוטף בתולדות צה"ל".  דוד מימון - "הטרור שנוצח - דיכוי הטרור ברצועת עזה 1971-1972". מייק אלדר - "יחידה 424 - סיפורה של סיירת שקד".  יואב טילון ואלי מיכלסון - "יחידות מיוחדות ללמידה מערכתית בצה"ל", שלמה ולדמן – "שקד לנצח". 

כתיבה ועריכה צביקה כהן