אפשרויות תרומה

משלוח המחאה

צקים לשלוח לכתובת
עמק החולה 8 דירה 58 רמת גן אצל רפאלה כץ.
לפקודת עמותת סיירת שקד
לציין למוטב בלבד