אפשרויות תרומה

לתרומה בהעברה בנקאית

להעברה בנקאית לפקודת עמותת סיירת שקד
בנק דיסקונט
סניף 096 מרום נווה
חשבון 79813927